ZÁKLADNÍ INFORMACE

  • 2005 - absolvování státních závěrečných zkoušek na Vysoké škole vnějších ekonomických vztahů, ekonomiky a práva.
  • 2008 - absolvování advokátních zkoušek před zkušební komisí Moskevské advokátní komory (ev. č. 77/9184).
  • 2009 - složení uznávacích advokátních zkoušek ČAK (ev. č. 90340).
  • 2010 - absolvování státních závěrečných zkoušek na Trnavské univerzitě (Slovensko).
  • 2011 - zápis do seznamu advokátů ČAK (ev. č. 13822).
  • 2015 - absolvování rigorózní zkoušky z mezinárodního práva veřejného a teorie státu a práva na Trnavské univerzitě.
  • 2017 - zápis do seznamu soudních znalců z oboru právo a legislativa Ruské federace.

Schopnost komunikovat: česky, rusky, anglicky, slovensky, ukrajinsky.


CEO Measege

Členství v Moskevské advokátní komoře, České advokátní komoře a zápis do seznamu znalců jsou zárukami kvality a maximální spokojenosti klienta. V úctě,

JUDr. Kašicyn Denis
advokát, soudní znalec

CENY SLUŽEB

Cena služeb je stanovená podle druhu činnosti, tzn. vyhláškou č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, v platném znění nebo vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ze dne 4. června 1996 o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátním tarifem), kde se může jednat o:

  • - Určitou hodinovou sazbu (v rozmezí 2000,- až 10000,- Kč)
  • - Odměnu za každý taxativně vymezený advokátním tarifem úkon právní pomoci
  • - Paušální odměna za vyřízení celé záležitosti

Při určování ceny odměny jsou vždy brány v úvahu možnosti klienta.

KONTAKT

Kolínská 1722/16
Praha 3 - Vinohrady, 130 00
Email: dkashitsyn@gmail.com
GSM: +420 605 240 884